Inbjudan

Följ med till en trädgård där man vill inspirera besökarna till nya lösningar och eget skapande, såväl inom trädgård som kultur!

Östra regionen bjuder in till en guidad tur genom Vintervikens Trädgård. Vintervikens Trädgård är en visningsträdgård med kulturverksamhet som drivs av föreningens medlemmar. Trädgården är en plats för gemensamt skapande, arbete och rekreation.

All odling är ekologisk och de strävar efter att även övrig verksamhet ska bedrivas i riktning mot ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt.

Inbjudan vänder sig till alla kolonister i våra medlemsföreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap och inspireras i sitt odlande. Studiebesöket kostar 50 kronor.

Tid: Söndagen den 5 augusti klockan 10,30.

Mötesplats: Framför trädgårdscaféet i VintervikensTrädgård, Vinterviksvägen 30.

Program:  Vi får en inspirerande föredragning och guidad tur på minst en timma av ordförande, Christer Pettersson som berättar om områdets intressanta historia, uppbyggnad och drift.

Efter det kan de som vill äta lunch tillsammans i trädgårdscaféet eller fortsätta botanisera runt i områdets utbud eller promenera runt och se mer av området.

Kursansvarig:  Östra Regionen av Koloniträdgårdförbundet

Anmälan: Kerstin Bünsow, sekreterare i Östra Regionen, mailadress: kerstin.bunsow@hotmail.com. Uppge namn, mailadress och förening. Anmälan och betalning av avgift, senast den 25 juli. Pg 480 50 21-5. Anmälan är bindande. I år måste vi sätta ett tak på deltagare runt 35 st.

Hur tar jag mig dit?     För vägbeskrivning se deras hemsida http://vinterviken.com.

Fil att skriva ut för att anslå i era lokaler/på tavla i området

Inbjudan Vintervikens trädgårdar 2018

 

Välkomna!