INBJUDAN

Vi vill bjuda in er som är ordförande i Östra regionens medlemsföreningar till ett seminarium som syftar till att utbyta erfarenheter, idéer och goda exempel, såväl mellan er som med Östra regionens styrelse.

Vi vänder oss till alla ordföranden i våra medlemsföreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap och inspireras i sitt styrelsearbete.

Tid:                Söndagen den 30 september klockan 13.00-16.00,                                 med paus för kaffe med tilltugg

Plats:             I Studiefrämjandets lokal Stopet/Sejdeln på                                         Norrtullsgatan 12, plan 3

Program:      Vi arbetar i grupper och tar upp bl.a. följande frågor 

                       – hur era föreningar ser ut                                                                         – hur man aktiverar sina medlemmar                                                     – erfarenhet av juridiska frågeställningar                                               – frågor/aktiviteter som ni vill ta upp                                                   – era funderingar om Östra regionen och                                                  Koloniträdgårdsförbundet                                                                     – hur vi tillsammans kan arbeta för kolonirörelsens                                utveckling/framtid

Ansvariga:    Ordförande Seppo Palonen samt sekreterare                                        Kerstin Bünsow

Anmälan:      Till Kerstin Bünsow påkerstin.bunsow@hotmail.com                          Uppge namn, mailadress och förening.                                                  Anmälan senast den 23 september

Tillsammans blir vi starka!

Välkomna!

Värderingskurs

Den 26/8 och 2/9 kommer Östra regionen, med stöd av FSSK, att genomföra en värderingskurs för de föreningar som använder speciellt hembud.

Kursen kommer att hållas i föreningsstugan på koloni Sundbyberg, Duvbos område. För vägbeskrivning hänvisar vi till deras hemsida http://www.kolonisundbyberg.se/om-oss/hitta-hit-26940028

Kursdagarna börjar 10.00 och avslutas runt 14.30 . Kaffe och enklare  lunch serveras.

Platserna är begränsade till 10 st. och anmälan görs till kerstin.bunsow@hotmail.com