Grön infrastruktur-Länsstyrelsen

Träff med Länsstyrelsen om kolonirörelsens framtid!

 

Koloniträdgårdar och kolonilotter kan ses som ett verktyg för en kommun när de arbetar med den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsens arbete är en viktig kunskapsbas för kommunerna och är på många sätt länken mellan kommunernas arbete med översiktsplaner mm och nationella mål.

Det var utgångspunkten för Katja Jassey och Örjan Sjödin, båda från FSSK, Ulf Nilsson från Koloniträdgårsförbundet och undertecknad när vi fick möjlighet att utveckla våra tankar och funderingar under en timmes tid med Anna Lindhagen, projektledare för en ny handlingsplan för Grön infrastruktur i Stockholms län.

Vi menar att planera för nya koloniområden och att bibehålla de gamla är ett kostnadseffektivt och demokratiskt verktyg för den kommun som önskar bevara den biologiska mångfalden och intensifiera sina ekosystemtjänster.

Våra tankar togs väl emot och flera insatser framöver som t ex utbildning för politiker och tjänstemän i länets olika kommuner diskuterades. Till detta önskade Länsstyrelsen glädjande nog ha hjälp av kolonirörelsen. Nu när vi har Länsstyrelsen med oss väntar vi bara med spänning på hur Länsstyrelsens uppdrag kommer att utformas av en kommande regering.

Östra regionen och Föreningen Stor Stockholms Koloniföreningar, FSSK, som tillsammans representerar över 100 koloniträdgårdar i Stockholms län, har lämnat ett remissvar på Länsstyrelsens handlingsplan för Grön infrastruktur 2018.

Vid pennan

Kerstin Bünsow
sekreterare Östra regionen