VILL DU LÄRA DIG MER OM STYRELSEARBETE?

Kan man lite mer om styrelsens arbete och roll blir styrelsearbetet mycket roligare och effektivare. Tidigare kursdeltagare har tyckt att det har varit mycket stimulerande och lärorikt för det framtida styrelsearbetet. Man får nya kunskaper men inte minst träffar man kolonister från andra föreningar och kan utbyta erfarenheter.

Östra regionen bjuder in till två kurser i styrelsearbete, en för föreningar med stuglotter och en för de som enbart har odlingslotter. Inbjudan vänder sig till föreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap om styrelsearbete inom en ideell förening. Främst vänder vi oss till dig som sitter i en styrelse eller kanske har blivit tillfrågad för framtida uppdrag.

Kurserna är kostnadsfria.
Kursansvarig: Pierre Gräff
Organisationssekreterare, Koloniträdgårdsförbundet

Kurs 1: föreningar med odlingslotter
Tid:
Torsdag 17 oktober klockan 18.00
Plats:
Koloniträdgårdsförbundets lokaler
Ringvägen 9F, ingång Brännkyrkagatan
Program:
Vi kommer att gå igenom vad de olika styrelserollerna innebär, avtals- och arrendefrågor, stadgar, ordningsregler och hur vi som styrelse får till en bra anda i våra föreningar.

Vi startar upp med kaffe & smörgås (från 17.30)

Kurs 2: föreningar med stuglotter
Tid:
Lördag 19 oktober klockan 9.00-16.00
Plats:
Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12 N
Program:
Styrelsens roll och de olika arbetsuppgifterna inom styrelsen.
Vad är ett arrendeavtal? Vad säger jordabalken?
Hur gör man när någon bryter mot stadgar och ordningsregler?
Tag gärna med din förenings stadgar och ordningsregler.

Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Anmälan senast 10 oktober till:
Malin Holmquist, holmquistmalin@gmail.com.

Uppge namn, mailadress och förening

            Välkomna!

Östra regionen av Koloniträdgårdsförbundet