Alla inlägg av Karin Michanek

Årsmöte på Skansen

 

 

 

Östra regionen är sedan några år tillbaka medlemmar i Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar där vi på så sätt stödjer verksamheten och ser till att kolonistugorna på området kan vara i bruk.

Som ombud från Östra regionen fanns i år Lisbeth Olofsdotter-Arvidsson och Karin Michanek på plats på årsmötet som i så många andra föreningar 2020 hölls digitalt, i år med Helena Westerling från Koloniträdgårdsförbundet som mötesordförande och numera förbundsrådsordföranden Örjan Sjödin som protokollförare.

Det rapporterades att årets första hälft har varit tung för Skansen då många besökare har uteblivit p.g.a. pandemin, speciellt turister från andra länder. Skansens VD, John Brattmyhr, berättade att en dag i mitten av juni hade man 587 besökare att jämföra med förra årets 10 600 samma dag.

Man har fått lov att dra ner på investeringar och underhåll, artister måst bokas av och man har inte kunnat erbjuda de 600 sommararbetarna jobb. Dock har flera privatpersoner velat stödja Skansen och nu har man även fått omställningsstöd för att fungera fram till våren 2021.

Vidare kom det på mötet upp att Skansens kolonister vill få ta större del av arbeten vid kolonistugorna på Skansen och att detta bör lyftas till kolonikommittén.

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år nästa år och har startat en kampanj där målet är att 1000 träd eller buskar ska planteras fram till jubiléet för att främja mångfald och gynna insekter.

Förslag kom upp att stödföreningen skulle kunna bekosta inköp av träd eller buske för plantering vid kolonistugorna med pressen närvarande för att belysa hur viktiga träd är och lyfta fram stödföreningen. Samtidigt kan det staket som behövs köpas in.