Alla inlägg av Karin Michanek

Erbjudande om föreläsning

Långholmens koloniträdgårdar erbjuder medlemmar i Östra regionen vara med på föredrag av hortonomen Maj-Lis Pettersson 

Hon föreläser om växtskydd, förebyggande,och ekologiskt.
 
Tisdagen den 2 april klockan 18.00 – 20.00 i Studiefrämjandets lokal Stopet, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.
 
Föranmälan till lisbeth_haglund@tele2.se
 
Detta är ett arrangemang av Långholmens koloniträdgårdar i samarbete med Studiefrämjandet

Nytt på hemsidan!

Vi har haft vissa praktiska utmaningar med hemsidan men den senaste tiden har det tagit fart och nu kan ni t.ex. läsa om förra årets föreningsbesök, möten och kurser och i kalendern kan du lätt se vad som är på gång.

Eller varför inte ta en titt på den uppdaterade informationen om dina medlemserbjudanden.

I fotogalleriet kan du njuta av många bilder och kontaktfliken fungerar äntligen!

Vi kommer att fortsätta lägga in mer information och förbättra sidan och hoppas att du blir en regelbunden gäst.

Till dig som gör föreningens hemsida

Behöver du lite nya idéer? Vad gillar du hos din hemsida? Hur kan du bli bättre? Blir sidan läst? 

Då är det här ett seminarium för dig!

Den 6 mars klockan 18.00 i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan 12 N ses vi för att ge varandra idéer och ny energi.                                                 

Många föreningar har idag en hemsida. Webbredaktörerna lägger ner ett jättejobb men tycker att de alltför ofta är ensamma och inte har någon att diskutera idéer med.

DET VILL VI ÄNDRA PÅ

Kvällen börjar med att Jakob Blomqvist, som givit ut böcker i ämnet, inleder med tips om hur hemsidan kan bli bättre och mer lättarbetad. Sedan börjar en diskussion om era egna sidor. Vad är bra? Vad är sämre? Blir sidan läst?

Avsikten är att ni – webbredaktörer-  ska lära känna varandra för att sedan kunna ha kontakt och utbyta idéer och erfarenheter.
Anmälan senast 1 mars 2019 till malinholmquist@gmail.com

 

 

Grön infrastruktur-Länsstyrelsen

Träff med Länsstyrelsen om kolonirörelsens framtid!

 

Koloniträdgårdar och kolonilotter kan ses som ett verktyg för en kommun när de arbetar med den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsens arbete är en viktig kunskapsbas för kommunerna och är på många sätt länken mellan kommunernas arbete med översiktsplaner mm och nationella mål.

Det var utgångspunkten för Katja Jassey och Örjan Sjödin, båda från FSSK, Ulf Nilsson från Koloniträdgårsförbundet och undertecknad när vi fick möjlighet att utveckla våra tankar och funderingar under en timmes tid med Anna Lindhagen, projektledare för en ny handlingsplan för Grön infrastruktur i Stockholms län.

Vi menar att planera för nya koloniområden och att bibehålla de gamla är ett kostnadseffektivt och demokratiskt verktyg för den kommun som önskar bevara den biologiska mångfalden och intensifiera sina ekosystemtjänster.

Våra tankar togs väl emot och flera insatser framöver som t ex utbildning för politiker och tjänstemän i länets olika kommuner diskuterades. Till detta önskade Länsstyrelsen glädjande nog ha hjälp av kolonirörelsen. Nu när vi har Länsstyrelsen med oss väntar vi bara med spänning på hur Länsstyrelsens uppdrag kommer att utformas av en kommande regering.

Östra regionen och Föreningen Stor Stockholms Koloniföreningar, FSSK, som tillsammans representerar över 100 koloniträdgårdar i Stockholms län, har lämnat ett remissvar på Länsstyrelsens handlingsplan för Grön infrastruktur 2018.

Vid pennan

Kerstin Bünsow
sekreterare Östra regionen