Alla inlägg av Karin Michanek

Vad hände på årsmötet 2018?

Vi vill tacka alla närvarande för ert engagemang och för alla de synpunkter som kom fram under grupparbetena och diskussionen efteråt. Synpunkter vi verkligen kommer ha nytta av i vårt fortsatta arbete.

Eftermiddagen inleddes med att vi lyssnade till ett mycket inspirerande föredrag av Lena Israelsson. Det blir lärorikt, intressant och lättförståeligt när Lena berättar om odling utifrån sina egna bilder och erfarenheter.

I Östra regionens verksamhetsplan och budget, som antogs vid mötet, har vi anammat förbundets uppbyggnad av verksamhetsplan. Detta för att på sikt öka förståelsen för de olika nivåernas roller och ansvar.  Verksamhetsplanen hittar du i sin helhet, under fliken ”OM OSS”.

 

Så hade det blivit dags att tacka av en trogen styrelsemedlem, Inger Johnsson och tacka henne för allt arbete hon lagt ner främst när det gäller att sprida sin kunskap om odling.

Samtidigt hade vi nöjet att hälsa flera nya kolonister välkomna till Östras styrelse. Nya i styrelsen blir: Malin Holmqvist, Ulriksdals KTF, Lisbeth Olofsdotter-Arvidsson, Bergshamra KTF samt Tomas Wenngren-Larsson, Kålroten KTF.

 

Karin Wibom tar emot Visby norras väl förtjänta diplom för ”Årets koloni 2017”

Årsmöte 2018

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Kallelse till ÅRSMÖTE för Östra regionen söndagen den 11 mars, 2018

Plats: Studiefrämjandet, Plan 3, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Anmälan senast den 26 februari, 2018 till:
Kerstin Bünsow, kerstin.bunsow@hotmail.com eller 070-587 03 09

OBS! Motioner till årsmötet ska vara insända senast 11 februari till
Kerstin Bünsow, Norrtullsgatan 65 B, 113 45 Stockholm (mail: se ovan)

14.30 börjar vi servera kaffe och en härlig trädgårdstårta!

15.00 inleder vi med en inspirerande föreläsning av Lena Israelsson Författare av flera populära trädgårdsböcker och känd föreläsare.

16.00 inleder vi årsmötesförhandlingarna. Vi gör ett kortare avbrott i mötet för diskussion, innan vi tar beslut om verksamhetsplanen för året.

Kom och utnyttja din demokratiska rättighet. Det är ni medlemmar som är Östra regionen, vi vill ta del av era åsikter! Två utsedda ombud per förening har rösträtt, men alla är hjärtligt välkomna!