Grön infrastruktur-Länsstyrelsen

Träff med Länsstyrelsen om kolonirörelsens framtid!

 

Koloniträdgårdar och kolonilotter kan ses som ett verktyg för en kommun när de arbetar med den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsens arbete är en viktig kunskapsbas för kommunerna och är på många sätt länken mellan kommunernas arbete med översiktsplaner mm och nationella mål.

Det var utgångspunkten för Katja Jassey och Örjan Sjödin, båda från FSSK, Ulf Nilsson från Koloniträdgårsförbundet och undertecknad när vi fick möjlighet att utveckla våra tankar och funderingar under en timmes tid med Anna Lindhagen, projektledare för en ny handlingsplan för Grön infrastruktur i Stockholms län.

Vi menar att planera för nya koloniområden och att bibehålla de gamla är ett kostnadseffektivt och demokratiskt verktyg för den kommun som önskar bevara den biologiska mångfalden och intensifiera sina ekosystemtjänster.

Våra tankar togs väl emot och flera insatser framöver som t ex utbildning för politiker och tjänstemän i länets olika kommuner diskuterades. Till detta önskade Länsstyrelsen glädjande nog ha hjälp av kolonirörelsen. Nu när vi har Länsstyrelsen med oss väntar vi bara med spänning på hur Länsstyrelsens uppdrag kommer att utformas av en kommande regering.

Östra regionen och Föreningen Stor Stockholms Koloniföreningar, FSSK, som tillsammans representerar över 100 koloniträdgårdar i Stockholms län, har lämnat ett remissvar på Länsstyrelsens handlingsplan för Grön infrastruktur 2018.

Vid pennan

Kerstin Bünsow
sekreterare Östra regionen

INBJUDAN

Vi vill bjuda in er som är ordförande i Östra regionens medlemsföreningar till ett seminarium som syftar till att utbyta erfarenheter, idéer och goda exempel, såväl mellan er som med Östra regionens styrelse.

Vi vänder oss till alla ordföranden i våra medlemsföreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap och inspireras i sitt styrelsearbete.

Tid:                Söndagen den 30 september klockan 13.00-16.00,                                 med paus för kaffe med tilltugg

Plats:             I Studiefrämjandets lokal Stopet/Sejdeln på                                         Norrtullsgatan 12, plan 3

Program:      Vi arbetar i grupper och tar upp bl.a. följande frågor 

                       – hur era föreningar ser ut                                                                         – hur man aktiverar sina medlemmar                                                     – erfarenhet av juridiska frågeställningar                                               – frågor/aktiviteter som ni vill ta upp                                                   – era funderingar om Östra regionen och                                                  Koloniträdgårdsförbundet                                                                     – hur vi tillsammans kan arbeta för kolonirörelsens                                utveckling/framtid

Ansvariga:    Ordförande Seppo Palonen samt sekreterare                                        Kerstin Bünsow

Anmälan:      Till Kerstin Bünsow påkerstin.bunsow@hotmail.com                          Uppge namn, mailadress och förening.                                                  Anmälan senast den 23 september

Tillsammans blir vi starka!

Välkomna!