INBJUDAN

Vi vill bjuda in er som är ordförande i Östra regionens medlemsföreningar till ett seminarium som syftar till att utbyta erfarenheter, idéer och goda exempel, såväl mellan er som med Östra regionens styrelse.

Vi vänder oss till alla ordföranden i våra medlemsföreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap och inspireras i sitt styrelsearbete.

Tid:                Söndagen den 30 september klockan 13.00-16.00,                                 med paus för kaffe med tilltugg

Plats:             I Studiefrämjandets lokal Stopet/Sejdeln på                                         Norrtullsgatan 12, plan 3

Program:      Vi arbetar i grupper och tar upp bl.a. följande frågor 

                       – hur era föreningar ser ut                                                                         – hur man aktiverar sina medlemmar                                                     – erfarenhet av juridiska frågeställningar                                               – frågor/aktiviteter som ni vill ta upp                                                   – era funderingar om Östra regionen och                                                  Koloniträdgårdsförbundet                                                                     – hur vi tillsammans kan arbeta för kolonirörelsens                                utveckling/framtid

Ansvariga:    Ordförande Seppo Palonen samt sekreterare                                        Kerstin Bünsow

Anmälan:      Till Kerstin Bünsow påkerstin.bunsow@hotmail.com                          Uppge namn, mailadress och förening.                                                  Anmälan senast den 23 september

Tillsammans blir vi starka!

Välkomna!

Värderingskurs

Den 26/8 och 2/9 kommer Östra regionen, med stöd av FSSK, att genomföra en värderingskurs för de föreningar som använder speciellt hembud.

Kursen kommer att hållas i föreningsstugan på koloni Sundbyberg, Duvbos område. För vägbeskrivning hänvisar vi till deras hemsida http://www.kolonisundbyberg.se/om-oss/hitta-hit-26940028

Kursdagarna börjar 10.00 och avslutas runt 14.30 . Kaffe och enklare  lunch serveras.

Platserna är begränsade till 10 st. och anmälan görs till kerstin.bunsow@hotmail.com

 

Inbjudan

Följ med till en trädgård där man vill inspirera besökarna till nya lösningar och eget skapande, såväl inom trädgård som kultur!

Östra regionen bjuder in till en guidad tur genom Vintervikens Trädgård. Vintervikens Trädgård är en visningsträdgård med kulturverksamhet som drivs av föreningens medlemmar. Trädgården är en plats för gemensamt skapande, arbete och rekreation.

All odling är ekologisk och de strävar efter att även övrig verksamhet ska bedrivas i riktning mot ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt.

Inbjudan vänder sig till alla kolonister i våra medlemsföreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap och inspireras i sitt odlande. Studiebesöket kostar 50 kronor.

Tid: Söndagen den 5 augusti klockan 10,30.

Mötesplats: Framför trädgårdscaféet i VintervikensTrädgård, Vinterviksvägen 30.

Program:  Vi får en inspirerande föredragning och guidad tur på minst en timma av ordförande, Christer Pettersson som berättar om områdets intressanta historia, uppbyggnad och drift.

Efter det kan de som vill äta lunch tillsammans i trädgårdscaféet eller fortsätta botanisera runt i områdets utbud eller promenera runt och se mer av området.

Kursansvarig:  Östra Regionen av Koloniträdgårdförbundet

Anmälan: Kerstin Bünsow, sekreterare i Östra Regionen, mailadress: kerstin.bunsow@hotmail.com. Uppge namn, mailadress och förening. Anmälan och betalning av avgift, senast den 25 juli. Pg 480 50 21-5. Anmälan är bindande. I år måste vi sätta ett tak på deltagare runt 35 st.

Hur tar jag mig dit?     För vägbeskrivning se deras hemsida http://vinterviken.com.

Fil att skriva ut för att anslå i era lokaler/på tavla i området

Inbjudan Vintervikens trädgårdar 2018

 

Välkomna!

Vinnare

Årets vinnare av fribiljetter till Skansen 

Styrelsen har redan träffats och inlett årets arbete. En av punkterna var att dra lott om vilka som skulle bli vinnarna till Skansens fribiljetter. De fem lyckliga vinnarna blev:

Flora Burghardt, Säby KTF,
Peter Lamming, Bergshamra KTF,
Elly Gustavsson, Storvretens KTF
Olov Olsson, Vårbacka OF
Susanne Brunner, Ulriksdals KTF.

På årsmötet informerade vi om att vi tänkte lotta ut de tio fribiljetterna, som vi får som medlemmar i ”Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar, fördelat på 5 av årsmötesdeltagarna.

Stödföreningens mål är att bevara och garantera öppethållandet av kolonistugorna på Skansen och sprida kunskap om kolonirörelsens historia och utveckling.

Du eller din förening kanske också vill bli medlem?

http://kolonitradgardsforbundet.se/om-oss-2/stodforeningen-for-skansens-kolonitradgardar/

I myllret på trädgårdsmässan

 

Den 22-25 mars var det då dags för Stockholmsmässan att öppna upp trädgårdsmässan för allmänheten igen och som vanligt kom en

Seppo Palonen, ordf. i Östra regionen talar med en besökare

stadig ström av besökare till Koloniträdgårds-förbundets utställning som i år firar 100 år av odlarglädje.

Reportage och information om kolonirörelsen 1918-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Löchen, Ordf.Skrubba KTF
Suke Luwawu, Husby KTF och ledamot i FSSK
Heli Ann Klaar, Sommarstadens KTF
Karl-Erik Finnman, ordf. förbundsrådet

 

 

För de mässbesökare som hade med sig kupong från tidningen Kolonin delades det ut potatis. Där hittade vi bl.a. dessa glada kolonister.

 

 

 

 

Seppo Palonen, ordförande i Östra regionen bistod allmänheten med information om Koloniträdgårdsförbundet.

FOR (Fritidsodlarnas förening) hade utställning inte långt från Koloniträdgårdsförbundet.