Vinnare

Årets vinnare av fribiljetter till Skansen 

Styrelsen har redan träffats och inlett årets arbete. En av punkterna var att dra lott om vilka som skulle bli vinnarna till Skansens fribiljetter. De fem lyckliga vinnarna blev:

Flora Burghardt, Säby KTF,
Peter Lamming, Bergshamra KTF,
Elly Gustavsson, Storvretens KTF
Olov Olsson, Vårbacka OF
Susanne Brunner, Ulriksdals KTF.

På årsmötet informerade vi om att vi tänkte lotta ut de tio fribiljetterna, som vi får som medlemmar i ”Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar, fördelat på 5 av årsmötesdeltagarna.

Stödföreningens mål är att bevara och garantera öppethållandet av kolonistugorna på Skansen och sprida kunskap om kolonirörelsens historia och utveckling.

Du eller din förening kanske också vill bli medlem?

http://kolonitradgardsforbundet.se/om-oss-2/stodforeningen-for-skansens-kolonitradgardar/

I myllret på trädgårdsmässan

 

Den 22-25 mars var det då dags för Stockholmsmässan att öppna upp trädgårdsmässan för allmänheten igen och som vanligt kom en

Seppo Palonen, ordf. i Östra regionen talar med en besökare

stadig ström av besökare till Koloniträdgårds-förbundets utställning som i år firar 100 år av odlarglädje.

Reportage och information om kolonirörelsen 1918-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Löchen, Ordf.Skrubba KTF
Suke Luwawu, Husby KTF och ledamot i FSSK
Heli Ann Klaar, Sommarstadens KTF
Karl-Erik Finnman, ordf. förbundsrådet

 

 

För de mässbesökare som hade med sig kupong från tidningen Kolonin delades det ut potatis. Där hittade vi bl.a. dessa glada kolonister.

 

 

 

 

Seppo Palonen, ordförande i Östra regionen bistod allmänheten med information om Koloniträdgårdsförbundet.

FOR (Fritidsodlarnas förening) hade utställning inte långt från Koloniträdgårdsförbundet.

Vad hände på årsmötet 2018?

Vi vill tacka alla närvarande för ert engagemang och för alla de synpunkter som kom fram under grupparbetena och diskussionen efteråt. Synpunkter vi verkligen kommer ha nytta av i vårt fortsatta arbete.

Eftermiddagen inleddes med att vi lyssnade till ett mycket inspirerande föredrag av Lena Israelsson. Det blir lärorikt, intressant och lättförståeligt när Lena berättar om odling utifrån sina egna bilder och erfarenheter.

I Östra regionens verksamhetsplan och budget, som antogs vid mötet, har vi anammat förbundets uppbyggnad av verksamhetsplan. Detta för att på sikt öka förståelsen för de olika nivåernas roller och ansvar.  Verksamhetsplanen hittar du i sin helhet, under fliken ”OM OSS”.

 

Så hade det blivit dags att tacka av en trogen styrelsemedlem, Inger Johnsson och tacka henne för allt arbete hon lagt ner främst när det gäller att sprida sin kunskap om odling.

Samtidigt hade vi nöjet att hälsa flera nya kolonister välkomna till Östras styrelse. Nya i styrelsen blir: Malin Holmqvist, Ulriksdals KTF, Lisbeth Olofsdotter-Arvidsson, Bergshamra KTF samt Tomas Wenngren-Larsson, Kålroten KTF.

 

Karin Wibom tar emot Visby norras väl förtjänta diplom för ”Årets koloni 2017”

Årsmöte 2018

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Kallelse till ÅRSMÖTE för Östra regionen söndagen den 11 mars, 2018

Plats: Studiefrämjandet, Plan 3, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Anmälan senast den 26 februari, 2018 till:
Kerstin Bünsow, kerstin.bunsow@hotmail.com eller 070-587 03 09

OBS! Motioner till årsmötet ska vara insända senast 11 februari till
Kerstin Bünsow, Norrtullsgatan 65 B, 113 45 Stockholm (mail: se ovan)

14.30 börjar vi servera kaffe och en härlig trädgårdstårta!

15.00 inleder vi med en inspirerande föreläsning av Lena Israelsson Författare av flera populära trädgårdsböcker och känd föreläsare.

16.00 inleder vi årsmötesförhandlingarna. Vi gör ett kortare avbrott i mötet för diskussion, innan vi tar beslut om verksamhetsplanen för året.

Kom och utnyttja din demokratiska rättighet. Det är ni medlemmar som är Östra regionen, vi vill ta del av era åsikter! Två utsedda ombud per förening har rösträtt, men alla är hjärtligt välkomna!