Studiekommittén

En av Östra regionens viktigaste uppgifter är att kunna ge föreningarna och deras medlemmar ökade kunskaper. Studiekommittén kommer att lägga stor vikt att utbilda föreningarnas miljöansvariga i miljödiplomering och odling.
Vi vill också uppmuntra föreningarna att starta egna kurser.

En annan viktig uppgift är att utbilda styrelserna i föreningsarbete genom ordförandekonferenser, styrelseutbildning och liknande.

I kommittén sitter

Åke Söderkvist, Vaxmyra koloniträdgårdsförening, studieorganisatör, ordinarie i Östras styrelse
Malin Holmquist, Ulriksdals koloniförening, suppleant i Östras styrelse
Anna Blidberg, Bergshamra koloniförening
Christina Lind, Kiholms koloniförening
Nils Lagerkvist, Kiholms koloniförening
Kjell Eklind, representant från Studiefrämjandet

Total Page Visits: 695 - Today Page Visits: 1