Inställt årsmöte

Det digitala årsmötet i Östra Regionen
den 26 – 27 juni är inställt

Anledningen är att så få föreningar anmält ombud

Vi förstår att många föreningar inte kunnat ha sitt årsmöte än och kunnat utse ombud. Dessutom är det sommar och högtryck på kolonin.

Nytt preliminärt datum för årsmötet är den
27 september

Sista dag för anmälan av ombud är den 31 augusti.

Mötet kommer att hållas i videokommunikations programmet Zoom.

Mer information kommer!