av Koloniträdgårdsförbundet

Bidragsansökan till förbundet senast den 20 november.

Nu finns det ett nytt cirkulär från förbundet. Cirkuläret innehåller en mängd erbjudande om webinarier och kurser. Där finns också information och blanketter för att söka bidrag till utvecklingsarbete i er förening.

Du hittar cirkuläret här!