Att arangera ett årsmöte

Att arrangera ett årsmöte i en koloniförening kräver planering och organisation. Här kommer några tips från oss: 

  • Kalla i god tid. Datum för när kallelse ska gå ut, senaste motionsdag och hur valprocessen regleras finns i föreningens stadgar. 
  • Är valberedning och revisor ”på banan”?
  • Tillfråga en mötesordförande som inte tillhör sittande styrelse. Kanske kan någon från en närliggande koloniförening hjälpa till? Eller fråga din region.
  • Inkomna motioner med styrelsens kommentarer och förslag till beslut ska skickas ut till medlemmarna i god tid. Likaså dagordning.
  • Vet alla kolonister hur de utövar sin rätt att påverka? Kan nya kolonister få en ”snabbkurs” från erfaren kolonist med föreningsvana?

VIKTIGT:

  • Se till att val av ombud till regionen finns med som en egen punkt på dagordningen. Det är genom representanter från regionen som våra medlemsföreningar är representerade på Förbundsrådet, Koloniträdgårdsförbundets högsta beslutande organ. 
  • För de föreningar som väljer att arrangera hybridårsmöten rekommenderar vi Zoom. I Zoom går det att rösta anonymt, vilket är bättre än Teams. Mer info i pdf >>
Total Page Visits: 1426 - Today Page Visits: 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *