Lär dig mer om Agenda 2030 och de Globala målen

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhäll

Här finns en länk om hur vi i kolonirörelsen kan jobba med de globala målen i  vår verksamhet!

Här finns en länk där du kan läsa mer!

 

Så bekämpar du parkslide på rätt sätt

 

Parkslide finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt. Idag ses den som en av världens värsta invasiva växter.

Anledningen till att parkslide är så enormt svår att utrota beror på växtens aggressiva rotsystem. Växtens rötter är mycket livskraftiga och kan överleva många, många år utan bladverk ovan jord. Parkslide kan tränga igenom asfalt, orsaka skador på husgrunder, ledningar, vägar med mera. Den kväver även alla växter i sin närhet.

Det går inte att jämföra parkslide med ogräs eller andra ihärdiga växter som är svåra att bli av med. Hanterar man växten på fel sätt finns det stor risk att parkslide börjar växa ohämmat och tar över stora delar av en tomt.

 

Läs mer här!