Anemonen

Från vänster: Sucha Singh, kassör Marie Strömberg, Kerstin Bünsow från Östra, Åke Söderkvist från Östra, Katarina Wester, ordföranden Bo Calais och Merike Wulff från förbundsstyrelsen