ek bord 2

Styrelsen Heikki Hast, Hans Englund, Helena Johansson, Siv-Maj Mariadotter, Kerstin Söderquist och Monica Sundell njuter av fika tillsammans med delar av Östras styrelse