Samlad klar

Toppbild: Infarten till Kalvö koloniby
Vänster bild: Robert Petersohn framför en variant av Kalvöstugan
Mittenbild: Solcell med rörelsedetektor
Höger bild: Från vänster Kerstin Bünsow, Seppo Palonen från Östra och kalvökolonisten Stefan Rosenquist