Sundbybergstyrelse

Till vänster: Sundbybergs styrelse
Till höger: Malin Holmquist och Åke Söderkvist från Östra