av Koloniträdgårdsförbundet

Vi bygger utbildningsvägar för medlemmar och styrelser!

Okategoriserade

 

Inbjudan till kurs i fiberflätning

Tid:  27 augusti 2022 mellan klockan 10:00 och 16:00

Plats: Bergshamra koloniområde i Solna. Röd Tunnelbanelinje mot Mörby, 12 minuter från T-centralen, därefter 5 minuters promenad.

Vi har så många växter i våra trädgårdar och runt våra koloniområden som passar utmärkt som slöjdmaterial. Iris, daglilja, rabarber och nässla är några exempel. Andra välkända och allmänt förekommande växter som kaveldun, säv och starr har traditionellt använts till att binda mattor, fläta korgar och göra rep av.

Här kan du läsa mer!

 

Den 21 maj hade Östra regionen årsmöte och då valdes följande styrelse.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här!

Ordförande Olof Persson 1 år 2022 nyval
Kassör Margareta Lindström 2 år 2022 omval
Ledamot Marie-Louise Giese 2 år 2022 nyval
Ledamot Seppo Palonen 1 år 2022 nyval
Ledamot Peter Olofsson 2 år 2022 omval
Ledamot Elisabet Örtenberg Lönn 2 år 2021 1 år kvar
Ledamot Rodi Rawej 2 år 2022 omval
Ersättare Ann-Chatrine Hamberg 1 år 2022 omval
Ersättare Christina Lind 1 år 2022 nyval
Ersättare Anneli Gustafsson 1 år 2022 nyval
Revisor Ethel Bengtsson 2 år 2021 1 år kvar
Revisor Olov Olsson 2 år 2022 omval
Revisorssuppleant Cissi Hanner 1 år 2022 nyval
Valberedning sk Malin Holmqvist 1 år 2022 omval
Valberedning Tommy Ljungedal 1 år 2022
Studieorganisatör Elisabet Örtenberg Lönn 1 år 2022 Omval

 

Att odla utan att röra en spade är en utmaning, som leder till många misslyckande, men också stor glädje när man lyckas. Dessutom sparar man rygg, miljö och plånbok.

Att odla utan att gräva är egentligen inte svårt. Du slutar helt enkelt att vända upp och ner på jorden. Dessutom får jorden aldrig ligga bar utan måste alltid ha ett täcke av växtmaterial. Täcket håller fukt, håller undan elaka ogräs, ger skydd mot oväder och tillför jorden mullämnen. Jorden blir varm, näringsrik och fantastiskt lucker. Du får ett personligt förhållande till din jord!

På engelska heter metoden No Dig och söker du på det får du många träffar på engelska. I Sverige använder många beteckningen grävfri odling.

Det finns mycket skrivet om grävfri odling och många videos.

I den här videon finns en grundlig beskrivning.

 

 

Genom att utgå utifrån de resurser som finns på kolonilotten kan man enkelt göra egen växtnäring. Billigt, miljövänligt och fritt från rester av ogräsmedel (pyralider), som används i lantbruket.

Så här gör du! Läs i häfte 52 Lätt om odling.

Stoppa ogräsmedel i ekologisk näring och gödsel

En stor skandal har uppdagats, det har visat sig att rester av kemiska ogräsmedel (pyralider) hittats i flytande ekologiska gödselmedel. Även en del hönsgödsel, kogödsel och hästgödsel har visat sig innehålla bekämpningsmedlen. Pyralider hamnar i gödseln efter att djuren ätit kontaminerad foder.

Det här är en kampanj som Koloniträdgårdsförbundet tagit initiativ till!

Läs mer här 

I naturen finns inga sopor utan allt återanvänds.

Det går utmärkt att härma naturen och göra på samma sätt i
trädgården genom att kompostera alla växtrester som blir över efter en säsongs
odlande. En välskött kompost är trädgårdens hjärta där ogräsrens, skörderester och
höstens löv omvandlas till näringsrik mylla. På samma sätt som vårt hjärta pumpar
ut syrerikt blod i kroppen återgår kompostmyllan till jorden, växternas skafferi.

I Koloniträdgårdsförbundets serie Lätt om odling nr 13 kan du läsa mer om kompostering.

Köksavfall alltid ska  komposteras i slutna
behållare för att inte bjuda in råttor och andra oönskade
besökare. 

Här svarar vi på denna vanliga fråga.

Östra Regionen är en av Koloniträdgårdsförbundets 16 regioner och omfattar Stockholms län, undantaget Stockholms stad, samt Gotland. Idag är 34 koloniföreningar i form av koloniföreningar, kolonibyar, fritidsträdgårdar och odlingslandsföreningar anslutna.

Östra Regionens roll är bl.a. att:

  • arbeta med utbildning och kurser för att stärka samarbete och kunskap.
  • arbeta för att fler föreningar blir miljödiplomerade
  • arbeta för att fler koloniföreningar blir medlemmar
  • kontinuerligt ha kontakt med medlemsföreningar
  • vara medlemsföreningarnas representant hos Koloniträdgårdsförbundet

 

E-postadress – styrelse.ostra@koloni.nu

 Hemsida – https://ostra.kolonitradgardsforbundet.se