Skansencollage

Övre bilden: Stödföreningens årsmötesordförande Olle Johansson tillsammans med Kerstin Bünsow, Lisbet Olofsdotter Arvidsson och Karin Michanek från Östra regionens styrelse
Nedre bilden: Församlingshuset Brofästet