av Koloniträdgårdsförbundet

Vi bygger utbildningsvägar för medlemmar och styrelser!

Ny ordförande

Koloniträdgårds-förbundet har fått en ny ordförande, Örjan Sjödin, Stockholms koloniträdgårdsföreningar, SK. Örjan har sedan en tid suttit i förbundsstyrelsen och har senaste året fungerat som vice ordförande. Örjan är även ordförande i SK och har fortsatt att utveckla den regionen sedan han tog över, främst genom att få till ett samarbete med politikerna i staden.

Förbundsråd

Förbundsrådet, vårt högsta beslutande organ hade sitt möte i helgen. Ca 50 personer var anslutna till det digitala mötesforumet Zoom. Mötet fungerade alldeles utmärkt och kansliet hade gjort ett mycket bra arbete med förberedelserna där alla deltagare hade fått möjlighet att sätta sig in i mötesformen. Ordförande var Helena Westerling, organisationssekreterare på kansliet. Hon gjorde en fantastisk prestation och lotsade mötet i hamn med bravur.

Vårt arbete framåt

Nya stadgar togs, som mest syftar till att förtydliga olika roller och ansvar, samt ett förslag till normalstadgar för regionerna. Detta kommer att leda till att Östra regionen behöver göra vissa  justeringar i sina stadgar.

Beslut togs att inte höja medlemsavgiften vare sig 2020 eller 2021.

Beslöts också att de strategiska satsningarna för kolonirörelsen är att:

  • Lyfta fram koloniområdenas  existensberättigande i samhället– Vi behöver synas och höras mer, profilera oss tydligare inom odling och miljö.
  • Medlemsrekrytering och att behålla nuvarande medlemsföreningar – Vi är starkare tillsammans
  • Miljödiplomering

Ytterligare beslut:

  • År 2020 fokuserar vi på biologisk mångfald – Det är vi bra på!
  • Kulturhistoria – Lyfts genom 100 -årsjubiléet 2021
  • Social hållbarhet 2022 – Innebär bl a integration, gemenskap inom föreningar, utveckla föreningen, delta i Järva politikerdagar mm

Representanter från Östra regionen var Seppo Palonen, Kiholmen KTF/ordf. i Östra regionen, Maggan Lindström, Måsnarens KTF/kassör Östra regionen samt Rudi Rawej, Hagalunds KTF/ledamot valberedningen Östra regionen.

 

Total Page Visits: 717 - Today Page Visits: 2