Genomförda kurser/träffar

2020

Fermentera grönsaker 4 juli

Invasiva växter föreläsning

200305 Fröet

200123 kolonisternas juridik (2)

2019

191111miljödiplomering

 

Östra regionen inbjuder till en kväll där du får veta mer om hur man bygger upp en effektiv hemsida

. Det är en grundkurs i programmet WordPress, det program som de flesta föreningar använder. Vi vänder oss främst

– till de föreningar som funderar på att starta en egen hemsida

– till de som vill förbättra sin hemsida

– till medlemmar som vill lära sig mer om hemsidor

Idag är det oftast en person som sköter hemsidan. Det är ett tungt arbete. Det är kanske idé att någon annan i föreningen kan gripa in och hjälpa till.

Eller – hemsideansvarig flyttar. Vad gör man då? Det kan vara bra att flera i föreningen kan de enklaste handtagen.

Kursen hålls 6 november, klockan 18.00 i Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12 N

 

Så tar du hand om din skörd!

Söndagen den 8 september kl.12.30-17.00 i föreningshuset i Vaxmyra koloniträdgårdsförening

 

 

Långholmens koloniträdgårdar inbjöd medlemmar iÖstraregionen vara med på föredrag av hortonomen Maj-Lis Pettersson 

Hon föreläste om växtskydd, förebyggande,och ekologiskt.
 
Tisdagen den 2 april klockan 18.00 – 20.00 i Studiefrämjandets lokal Stopet, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Hemsideseminarium

Den 6 mars klockan 18.00 träffades hemsideansvariga  och andra medlemmar som var intresserade av ämnet i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan 12 N för att bolla idéer med varandra och lyssna på Jakob Blomqvist som givit ut böcker i ämnet .                     

Erfarenheter byttes och diskussioner om hemsidorna kom upp. Vad är bra? Vad är sämre? Blir sidan läst?

 

 

 

 

 

 

 

2018

KURSEN STYRELSEUTBILDNING 18 NOVEMBER

Under en heldag samlades 15 personer som representerade 7 av våra medlemsföreningar för att lära sig mer om styrelsearbete, ansvar och juridiska frågor.

Kursledare Helena Westerling, Koloniträdgårdsförbundet, fick många lovord för sitt upplägg av dagen – från det lätta till det svåra. ”Mycket bra baskurs och personligt framfört med humor” var en kommentar. Helena gick igenom styrelsens uppdrag, hur agerar ordförande, sekreterare, kassör. Hon betonade också att styrelsearbetet är allas uppdrag. Allt får inte lämnas över till ordföranden.

Utvärderingen visade att de flesta upplevde att de lärt sig mycket och att deras förväntningar uppfyllts, men ledde till funderingar om att ha en eventuell uppföljningskurs under 2019.

Två förbättringsförslag på kurs kom upp under dagen. Det ena var att dagen var för kort. Östras studiekommitté tar fasta på detta och lovar att återkomma med en fortsättningskurs. Det andra gällde sista delen av kursen som innehöll juridik och regler som främst vände sig till de som har hus på sina lotter. Östra regionen funderar tillsammans med kursledaren på att dela på kursen, en för lotter med hus och en grundkurs för odlingslotter.

I höst återkommer Östra regionen med kurser i styrelsearbete. Håll utkik på hemsidan!

 

ORDFÖRANDEKONFERENS 30 SEPTEMBER
Detta var första gången vi bjöd in alla ordförande i våra föreningar för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Nio stycken hörsammade inbjudan, men ännu ett flertal hörde av sig och var positiva till inbjudan, men hade inte möjlighet att komma. Detta ser styrelsen som ett viktigt tillfälle att utveckla och vill göra det till en årlig återkommande träff.

Vi i Östras styrelse tycker det är jättekul att vi fått till den första träffen. Alla deltog aktivt och ställde sig mycket positiva till att vi hade en fallstudie med från koloniföreningen Visby Norra. Många frågor ställdes i samband med den och senare om bl.a. juridiken kring medodlare. Juridisk expertis efterfrågas av flera. Förslag på kurser, vidare diskussionsämnen och forum för diskussion lyftes.

Det fanns mycket att diskutera och samtliga tyckte att träffen var alldeles för kort tid. Önskemål kom om att nästföljande träffar är mellan 9 -14, gärna med lunch. Det nämndes också att det vore bättre att lägga träffarna antingen tidigt i september eller när odlingssäsongen är över. Alla verkade intresserade av att det blir en fortsättning

Karin Michanek i Östras styrelse bjöd på hemmagjorda smörgåsbakelser och trädtårta

 

VÄRDERINGSKURS, 26 AUGUSTI SAMT 2 SEPTEMBER
Fem av Östra regionens föreningar har hembud. Representanter, 10 stycken, från fyra av dessa samlades till en utbildning på två dagar på Koloni Sundbyberg där FSSK ansvarade för utbildning och utbildningsmaterial.

Kursen var efterfrågad då FSSK inte kunnat ge plats för några från Östra regionen på sina egna kurser. För att dels ge en bättre service till de som har hembud, dels kunna planera bättre i framtiden utsågs vid styrelsemötet den 26 augusti Anki Carlsson från Koloni Sundbyberg, som värderingskontakt.

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 986 - Today Page Visits: 1