av Koloniträdgårdsförbundet

Vi bygger utbildningsvägar för medlemmar och styrelser!

Årets koloniförening!

Regionens styrelse gratulerar Visby norra koloniträdgårds-förening som utsetts till årets koloniförening.

Området har ett stort kulturhistoriskt värde, som föreningen lägger ned mycket arbete på att bevara. Dock är vattenbristen på Gotland sommartid mycket påtaglig med långa perioder av bevattningsförbud och föreningen arbetar idogt med att hitta lösningar.

Sedan lång tid tillbaka får endast miljövänliga preparat användas för odling och målningsarbeten. Dessutom har föreningens styrelse ambitionen att allt kompostmaterial på några års sikt ska stanna på kolonilotterna.