Miljödiplomering

Miljödiplomera din förening!

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Koloniträdgårdsföreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i sin kommun/stadsdel. Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra.

Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning.

Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter.

Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för miljön.

Föreningen ska först uppnå en obligatorisk nivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bl a gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre nivåer genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: organisation, odling, biologisk mångfald, vatten och avlopp, energi och material samt transport och maskiner.

Ett häfte med kriterierna för miljödiplomering och en kompletterande handledning kan laddas ned här http://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2018/10/miljodiplomering-hafte_2017-1.pdf

Kontakta trädgårdskonsulent Ulf Nilsson, ulf.nilsson@koloni.org för ytterligare information.

Total Page Visits: 1834 - Today Page Visits: 2