av Koloniträdgårdsförbundet

Vi bygger utbildningsvägar för medlemmar och styrelser!

Årsmötet 2019

Sammanfattning av årsmötet den 7 maj

Karin Michanek, hemsideansvarig i Östra regionen uppmanade alla att sprida hemsideadressen  https://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/, och att kontrollera sina egna föreningars uppgifter. Slutligen uppmanade Karin deltagarna att gå in kontinuerligt på hemsidan för att på så sätt få reda på utbildningar /föreläsningar samt senaste nytt.

Nytt från förbundet – Pierre Gräff organisationssekreterare
informerade om senaste nytt från förbundet.

Pierre Gräff från förbundskansliet, likväl kvällens årsmötesordförande

  • Förbundsrådet har valt ut tre fokusområden för arbetet 2019: Medlemsvärvning, synliggöra kolonirörelsen samt miljödiplomering
  • Odlarskolan omarbetas under 2019 och kommer att ligga som en digital utbildning på Studiefrämjandets hemsida framöver.
  • Utveckla mer skräddarsydda utbildningar för regioner och föreningar runt om i landet.
  • En ny hemsida för förbundet kommer att presenteras före sommaren.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018.

Fastställande av balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen i enlighet med den ekonomiska redovisningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Fastställande av regionens verksamhetsplan och budget
Östra regionen äskade 37 650 kronor för 2019 års verksamhet och hela summan beviljades, vilket är drygt 10 000 kronor mer än tidigare år. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och fördelning av budget för 2019.

I år trakterades deltagarna med nyttigare fika; morotsbröd och formskurna grönsaker

 

Årsmötet 2018

Vi vill tacka alla närvarande för ert engagemang och för alla de synpunkter som kom fram under grupparbetena och diskussionen efteråt. Synpunkter vi verkligen kommer ha nytta av i vårt fortsatta arbete.

Eftermiddagen inleddes med att vi lyssnade till ett mycket inspirerande föredrag av Lena Israelsson. Det blir lärorikt, intressant och lättförståeligt när Lena berättar om odling utifrån sina egna bilder och erfarenheter.

I Östra regionens verksamhetsplan och budget, som antogs vid mötet, har vi anammat förbundets uppbyggnad av verksamhetsplan. Detta för att på sikt öka förståelsen för de olika nivåernas roller och ansvar.  Verksamhetsplanen hittar du i sin helhet, under fliken ”OM OSS”.

Inger Johnsson avtackas för många år i Östra regionens styrelse

Så hade det blivit dags att tacka av en trogen styrelsemedlem, Inger Johnsson och tacka henne för allt arbete hon lagt ner främst när det gäller att sprida sin kunskap om odling.

Samtidigt hade vi nöjet att hälsa flera nya kolonister välkomna till Östras styrelse. Nya i styrelsen blir: Malin Holmqvist, Ulriksdals KTF, Lisbeth Olofsdotter-Arvidsson, Bergshamra KTF samt Tomas Wenngren-Larsson, Kålroten KTF.

Karin Wibom tar emot Visby Norras väl förtjänta diplom för ”Årets koloniförening 2017 ur ordförande Seppo Palonens hand