av Koloniträdgårdsförbundet

Bidragsansökan till förbundet senast den 20 november.

En av Östra regionens viktigaste uppgifter är att kunna ge föreningarna och deras medlemmar ökade kunskaper. Studiekommittén kommer att lägga stor vikt att utbilda föreningarnas miljöansvariga i miljödiplomering och odling.
Vi vill också uppmuntra föreningarna att starta egna kurser.

En annan viktig uppgift är att utbilda styrelserna i föreningsarbete genom ordförandekonferenser, styrelseutbildning och liknande.

I kommittén sitter

Elisabeth Örtenberg Lönn, Måsnarens KTF
Christina Lind, Kiholms KTF
Seppo Palonen, Kiholms KTF
Rodi Rawej

Margareta Lindström

Mariia Tsokol