av Koloniträdgårdsförbundet

Vi bygger utbildningsvägar för medlemmar och styrelser!

STOCKHOLM URBAN GARDEN SHOW, 8-9 SEPTEMBER 2018

För första gången anordnade Koloniträdgårdsförbundet Stockholm Urban Garden Show i Drakenbergsparken på Söder. Syftet var att skapa tillfälle för diskussion och debatt om framtidens odlingar och deras plats i staden, samtidigt som de ville lyfta fram allt positivt som odling i olika former ger samhället. Representanter från Östra regionen deltog i såväl förberedelserna som vid genomförandet. Arrangemanget bedöms ha lockat tusentals besökare.


 

 

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I STOCKHOLMS LÄN 2018
Koloniträdgårdar och kolonilotter kan ses som ett verktyg för en kommun när de arbetar med den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsens arbete är en viktig kunskapsbas för kommunerna och är på många sätt länken mellan kommunernas arbete med översiktsplaner mm och nationella mål.

Det var utgångspunkten för Katja Jassey och Örjan Sjödin, båda från FSSK, Ulf Nilsson från Koloniträdgårsförbundet och Kerstin Bünsow från Östra regionen när möjlighet gavs att utveckla tankar och funderingar under en timmes tid med Anna Lindhagen, projektledare för en ny handlingsplan för Grön infrastruktur i Stockholms län.

Vårt syfte var att lyfta fram kolonirörelsens förtjänster och göra dem uppmärksamma på vårt arbete. Vi ville påpeka att vi vill vara remissinstans och kan agera sakkunniga i diskussioner och utbildningar.

Vi menar att planera för nya koloniområden och att bibehålla de gamla är ett kostnadseffektivt och demokratiskt verktyg för den kommun som önskar bevara den biologiska mångfalden och intensifiera sina ekosystemtjänster.

Våra tankar togs väl emot och flera insatser framöver som t ex utbildning för politiker och tjänstemän i länets olika kommuner diskuterades. Till detta önskade Länsstyrelsen glädjande nog ha hjälp av kolonirörelsen. Nu när vi har Länsstyrelsen med oss väntar vi bara med spänning på hur Länsstyrelsens uppdrag kommer att utformas av en kommande regering.

Östra regionen och Föreningen Stor Stockholms Koloniföreningar, FSSK, som tillsammans representerar över 100 koloniträdgårdar i Stockholms län, har lämnat ett gemensamt remissvar på Länsstyrelsens handlingsplan för Grön infrastruktur 2018.

 

FÖRBUNDSRÅD DEN 14 APRIL 2018
Årets möte var första tillfället Förbundsrådet utgjorde Koloniträdgårdsförbundets högsta styrande organ, efter det att Förbundskongressen lades ner 2017. Från Östra Regionen deltog Seppo Palonen, Kerstin Bünsow samt Åke Söderkvist.

 

”KICK OFF” FÖR ÖSTRA REGIONENS STYRELSE – 8 APRIL 2018

På styrelsens kick-off drogs 5 vinnare av Skansenbiljetter. Vinnarna hade deltagit i Östra regionens årsmöte 2018

Den 8 april samlades hela styrelsen på Eklundsfältets koloniträdgårdsförening. Styrelsen arbetade med hur vi kan utveckla och strukturera styrelsens arbete för att stödja nya och gamla medlemsföreningar samt hur vi kan tydliggöra vår roll som medlemmarnas regionala ombud. Årets aktiviteter planerades.

 

 

 

NORDISKA TRÄDGÅRDAR, 22-25 MARS 2018

Nordiska trädgårdar är idag en etablerad och mycket välbesökt trädgårdsmässa och arrangeras årligen på Stockholmsmässan där Östra regionen deltog såväl i förberedelserna som vid genomförandet. Koloniträdgårdsförbundets monter fokuserade detta år på tidningen Koloniträdgårdens 100-årsjubileum.

Seppo Palonen, ordf. i Östra regionen talar med en besökare

Den 22-25 mars var det dags för Stockholmsmässan att öppna upp trädgårdsmässan för allmänheten igen och som vanligt kom en stadig ström av besökare till Koloniträdgårds-förbundets utställning som i år firar 100 år av odlarglädje. Seppo Palonen, ordförande i Östra regionen bistod allmänheten med information om Koloniträdgårdsförbundet.

Reportage och information om kolonirörelsen 1918-2018

Mona Löchen, Ordf.Skrubba KTF
Suke Luwawu, Husby KTF och ledamot i FSSK
Heli Ann Klaar, Sommarstadens KTF
Karl-Erik Finnman, ordf. förbundsråde

 

 

 

För de mässbesökare som hade med sig kupong från tidningen Kolonin delades det ut potatis. Där hittade vi bl.a. dessa glada kolonister.

 

 

FOR (Fritidsodlarnas förening) hade utställning inte långt från Koloniträdgårdsförbundet.

 

 

 

 

Total Page Visits: 1102 - Today Page Visits: 1