av Koloniträdgårdsförbundet

Bidragsansökan till förbundet senast den 20 november.

Revisorer

Ethel Bengtsson (ordinarie)
Görvälns koloniträdgårdsförening

Olov Olsson (ordinarie)
Vårbacka odlingsförening

Cissi Hanner (suppleant)

Lärkängens Fritdsgård

Valberedning

Malin Holmquist (sammankallande)
Ulriksdals  koloniträdgårdsförening

Tommy Jungedal

Eklundsfältet