av Koloniträdgårdsförbundet

Vi bygger utbildningsvägar för medlemmar och styrelser!

2018

SKANSEN

Östra regionen stödjer stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar. Både föreningar och enskilda personer kan stödja verksamheten och den kulturskatt Skansens koloniträdgårdsområde utgör. Som tack för stödet får föreningarna tio fribiljetter till Skansen per år. 2018 lottade Östra regionen ut fribiljetterna bland de som deltagit på årsmötet, fördelat på fem personer. 

När Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar höll sitt årsmöte i slutet av juni var Östra regionen också på plats. Från Östra deltog Lisbet Olofsdotter-Arvidsson, Karin Michanek samt Kerstin Bünsow. De två sistnämnda som representanter för regionens styrelse. Mötet hölls i IOGT:s vackra församlingshus Brofästet, inte långt från Skansens två kolonistugor.

På 1980-talet skänkte Koloniträdgårdsförbundet en stuga från södra Tantolunden i Stockholm,till Skansen, och på 90-talet skänkte man en stuga till. Koloniträdgårdsförbundet ville att friluftsmuseet Skansen skulle kunna visa hur en kolonilott med stuga kunde se ut. Stugorna var byggda på 20-talet och efter några år av planering placerades dem  i ett område som liknade det ursprungliga koloniområdet. Den ena lotten skulle visa vad man odlade på 20-talet (efter första världskriget) och den andra lotten på 40-talet (tiden efter andra världskriget).

Övre bilden: Stödföreningens årsmötesordförande Olle Johansson tillsammans med Kerstin Bünsow, Lisbet Olofsdotter Arvidsson och Karin Michanek från Östra regionens styrelse
Nedre bilden: Församlingshuset Brofästet

1997 invigdes koloniområdet och Skansens Koloniträdgårdsförening bildades. Än i dag är det kolonister från Skansens koloniträdgårdsförening som organiserar entusiastiska kolonister att hjälpa till med att visa stugorna, sköta och berätta om odlingarna och informera om kolonirörelsen.

 

STUDIEFRÄMJANDET
Studiefrämjandet är vår samarbetspartner och därför deltog representanter för styrelsen på deras årsmöte, ett möte uppblandat med olika kulturella inslag. Ulrika Otterling ersatte Örjan Sjödin som Koloniträdgårdsförbundets representant i deras styrelse. Representanter från Östra regionens styrelse var Åke Söderkvist och Kerstin Bünsow.